FARA Personal – Nasz system zgłaszania nieprawidłowości

Naruszenia przepisów i wytycznych

System zgłaszania nieprawidłowości w FARA Personal Bad Homburg GmbH oferuje wszystkim pracownikom (m/k/innych płci), a także pracownikom firm zewnętrznych, możliwość zgłaszania podejrzenia nieprzestrzegania prawa lub poważnych naruszeń wewnętrznych wytycznych firmy do Biura ds. zgodności.

Celem jest rozpoznanie i wyjaśnienie naruszeń zgodności z przepisami oraz, w idealnym przypadku, naprawienie ich, zanim spowodują szkody dla firmy, osób lub środowiska.

W celu ochrony zgłaszającego wszystkie przekazane informacje – bez względu na to, czy są anonimowe, czy imienne – traktowane są jako ściśle poufne.

Chcesz zgłosić naruszenie prawa w firmie? – Kliknij poniższy przycisk.

PRZEŚLIJ INFORMACJĘ